top of page

Our Story

EliSaastad.jpg

"Ideen om å lage en praktisk løsning for co2-reduksjon er også blitt til en fantastisk løsning for businessmuligheter, innovasjon og utvikling for alle bedrifter ".
 

Eli K. Saastad, Fossekall AS
(Hun som fikk idéen)

Det snør mye på Lillehammer. Også ideer.

På Lillehammer, en januardag i 2017 kommer ideen. Parisavtalen har for lengst blitt vedtatt og alle snakker om «det grønne skiftet». Kristin Skogen Lund er NHO direktør og forteller at det kommer ikke til å bli noe grønt skifte med røde bunnlinjer. Verdiskapingen må opprettholdes. Velferden må sikres. Idar Kreutzer, direktør i FinansNorge, er medlem av Regjeringens ekspertutvalg for «Grønn Konkurransekraft» og inviterer alle Norges bransjer til å lage Veikart som skal sikre verdiskaping og en grønnere drift mot 2050. Daværende Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen opptrer som dommedagsprofet og retter fokus mot det som skjer hvis vi IKKE lykkes med å kutte co2. Oljebransjen er i hardt vær, og de store bedriftene må gå foran som gode eksempler. SMB’ene er imidlertid ikke så motiverte. De opplever deres bidrag som usynlige og meningsløse. Ikke vet de hva de skal gjøre konkret heller. Idar Kreutzers kloke hode forfrisker debatten; «Samfunnet har 98% små og mellomstore bedrifter. Dersom vi ikke får disse til å bidra går vi glipp av et enormt volum med co2-reduksjon». Ideen om hvordan få disse til å bidra, ble til akkurat der.

Geni-mannen

Et år tidligere hørte jeg Per Espen Stoknes på en konferanse om Grønn Verdiskaping. Han snakket om genuin grønn vekst og hva som skulle til for at vi skulle lykkes med klimamålene. På en ekstremt lettfattelig, inspirerende og underholdende måte forteller han akkurat hva som skal til for å få stadfestet at hver og en bedrift er en del av samfunnets løsning, og ikke lenger en del av problemet; "I snitt 2% co2-reduksjon hvert år, samtidig som verdiskapingen må øke 3% hvert år". Jeg nærmest hoppet i stolen av entusiasme over det geniale som ble presentert på scenen. Jeg tenkte, denne mannen, som kaller seg klimapsykolog i tillegg til å være professor på BI, er jo genial!

Hverdagen

I jobben som forretningsutvikler i Fossekall får vi stadig tilbakevendende spørsmål fra bedriftene vi har oppdrag for; Må vi redusere co2 selv om vi ikke har rapporteringsplikt? Hvordan kan vi vi bli en del av det grønne skiftet? Når er jeg "grønn nok"? Min bedrift er så liten at det spiller vel ingen rolle, osv. Vi har passert tiden da reduksjon av kopipapir var et supert klimatiltak. Vi trenger noe som er konkret og tilpasset SMB’ene slik at de får synliggjort innsatsen sin og kan dra nytte av det i egen grønn konkurransekraft.  I januar 2017 kom ideen om å gjøre Per Espens Stoknes teori om til et praktisk instrument for næringslivet.. Hans teori viser sammenhengen mellom tilstrekkelig co2 reduksjon og økt verdiskaping som er helt nødvendig for samfunnet, ref Skogen Lunds utsagn.

Prosjektet blir til

Arbeidstittelen i prosjektet ble 5% solution (med referanse til 2% reduksjon og 3% verdiskaping) helt frem til ny klimamelding kom i desember 2018. Kravene til co2-kutt måtte skjerpes. Nytt navn blir 6% solution basert på 3% reduksjon + 3 verdiøkning.

Innovasjonsprosjektet går gjennom idegrunnlagsfase og deretter ideutviklingsfase med støtte fra Oppland Fylkeskommune (nå Innlandet Fylkeskommune).

 

Nei - vi lager IKKE co2-kalkulator. Hva er det vi lager egentlig? Kommunikasjonsutfordringen

NEI, - det er ikke en co2-kalkulator vi har laget. Det kryr av slike mer eller mindre nyttige instrumenter. NEI, - det er heller ikke et rapporteringsverktøy hvor du i etterkant, ved årets slutt nok et år kan fortelle at vi ikke klarte målsettingene, nesten klarte det, eller jøss - vi gjorde det bedre enn målet. Nei, men hva er det da?

 

Midtveis i utviklingsprosjektet sleit vi litt med kommunikasjonen med omverden, med å fortelle at vi faktisk så langt utvikler det eneste STYRINGSVERKTØYET for co2-reduksjon for bedrifter, og at «styre» er noe helt annet enn «rapportere». For å nå samfunnsmålene om co2-reduksjon må det styres underveis, ikke bare rapporteres i etterkant. I tillegg til styringsmulighet for bedriftene, synliggjør 6% solution SMB’ers samlede bidrag til co2-reduksjon, som Idar Kreutzer etterlyste slik at de mindre bedriftene ser det som meningsfylt å bidra til et stort samlet volum.

The Ugly Version. Fra excelark til digitalløsning og pilot-fest!

Overkompliserte excelark blir oversatt til en digital dummy. Den digitale dummyen fungerer, og vi tester den ut med et knippe pilotbedrifter. Dummyen ser riktignok fullstendig crap ut, men funker som bare det! Supre tilbakemeldinger som «Enkelt i bruk! Gøy å bruke! Dette var lett!» gir oss nytt vingespenn og tankegods.

 

Samtidig er datadrevet innovasjon er i vinden. Stortingsmelding om temaet ble lagt frem i mars 2021. Vi spisser styringsverktøyet 6% solution ytterligere til også å bli et strategisk system som kobler sammen data fra brukerne med relevant samfunnsinformasjon. Slik blir DIN data med på å skape posisjon og innovasjon, gi nye business muligheter og konkurransefordeler.

 

Lille Fossekall AS er blitt sexy

Vi har lykkes med å utvikle et svært nyttig instrument for næringslivet. Vi styrker vår posisjon som interessant konsulentselskap for bærekraftig forretningsutvikling med etterspurt knowhow. Vi får bekreftet fra bedriftene at næringslivet vil ha det. Innlandets politikere støtter oss og løsningen. Per Espen Stoknes ble superbegeistret over midtveisresultatet. Vi klarer å gjøre forskningsteori til noe anvendelig satt i et innovasjonsdrevet datadrevet system som har potensialet til at verden lykkes med co2-reduksjon. Potensialet vi har skapt er enormt. Vi er superstolte.

Ekteskapet

Ved en ren tilfeldighet snubler vi over Devotta på Otta. Eierne er intet mindre enn de som via Universitetet i Oslo har ledet arbeidet med å utvikle verdens største helseplattform for innsamling, bearbeiding og analysering av data. Plattformen er utviklet med funding fra selveste WHO og Bill Gates. Helseplattformen benyttes av over 90 land i Verden. Vi presenterte vårt prosjekt med tanker om denne plattformen også kunne fungere for 6% solution. Det ble «love at first sight»!

Devotta, med Marcus Bekken og Mike Frost i front, arbeider på et meget høyt teknologisk nivå og produserer løsninger verden behøver og vil ha. Arbeidet deres er høyt respektert og er etterspurt av enkeltpersoner og organisasjoner som har midler og ønske om å bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Fossekall AS og Devotta AS arbeider nå videre som partnere for utvikling av 6 % Global Solution for å kunne hjelpe bedrifter til å redusere sitt co2-utslipp, skape nye forretningsmuligheter for dem som deltar  – og samtidig kan vi bidra til å redde verden fra irreversible klimaforandringer.

Med de beste ønsker for en bærekraftig framtid.

"Vi kan utvilsomt tilføre prosjektet, samfunnet og brukerne av løsningen enorm verdi med vår plattform. Ideen er unik. Det er også plattformen".
 

Markus Bekken, Devotta AS

DE>OTTA:

Meet The Team

EliSaastad.jpg

Eli K. Saastad, Fossekall AS

  • Grey LinkedIn Icon

Forretningsutvikler og prosjektleder.

Markus Bekken, Devotta AS

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Mike Frost, Devotta AS

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

bottom of page